Co léčíme

Nezahrávejte si s hemoroidy a nechte se včas odborně vyšetřit

Jedno z velmi častých onemocnění této doby bývá lidově označováno jako „hemeroidy”. Správný název však zní hemoroidy. Málokdo ale ví, co přesně se pod uvedeným výrazem skrývá a že ne pokaždé je zapotřebí chirurgické ošetření.

Hemoroidální žilní pleteně jsou přirozenou součástí konečníku a řiti. Jejich funkcí je jako hydraulické polštáře působit jemné utěsnění řitního kanálu a dosáhnout tak dokonalého udržení stolice. O hemoroidální chorobě hovoříme tehdy, jestliže tyto cévní pleteně zbytní a začnou činit obtíže, ke kterým patří krvácení, svědění, pálení, pocit tupého tlaku v konečníku, bolest nebo pocit vlhnutí. Některé z uvedených příznaků jsou společné i s jinými chorobami konečníku a tlustého střeva, nádory nevyjímaje! Důležité je proto v případě zjištění uvedených obtíží, se co nejdříve obrátit na lékaře a nechat se odborně vyšetřit.

Příčiny hemoroidálního onemocnění

Vznik hemoroidálního onemocnění podmiňuje nejen chronická zácpa, ale i déle trvající průjmy, konstitučně daný vysoký stah řitního svěrače, nevhodné defekační návyky (dlouhé vysedávání na toaletě) i některé sportovní aktivity (vzpírání, jízda na bicyklu či jezdectví). Významným faktorem je rovněž těhotenství, kdy se vedle hormonálních vlivů uplatňuje také mechanický účinek rostoucí dělohy.

Léčba hemoroidálního onemocnění

Nejvhodnější léčba hemoroidální choroby je navržena individuálně po provedeném vyšetření a dle nálezu ji lze rozdělit do tří skupin:

    1.  Konzervativní terapie (bez použití jakéhokoliv instrumentárního nebo chirurgického zásahu), zahrnující dietní a režimová opatření, lokální i celkovou medikamentózní léčbu.

Důležitým faktorem je správná konzistence stolice. Proto je třeba do jídelníčku zařadit dostatečné množství vlákniny, ovoce a zeleniny, dbát na pitný režim a vyvarovat se poživatin, které mohou hemoroidální obtíže zhoršovat (nadbytek konzumace kávy, alkoholu a pikantního koření). Nevysedávat zbytečně na toaletě, (zbavit se například zlozvyku četby novin při vyprazdňování) a také reagovat na hlásící se nutkání k vykonání potřeby a nesnažit se vyprázdnění oddalovat. Cílem farmakoterapie je dosažení zástavy krvácení a zmírnění hemoroidálních projevů, především bolesti. Jedná se hlavně o místní aplikaci antihemoroidálních mastí a čípků, a zejména o užívání tablet (tzv. venotonik a vazoprotektiv).

    2.  Semiinvazivní terapie (prováděná většinou ambulantně bez nutnosti anestézie).

V tomto případě se jedná o řadu způsobů nebolestivého odstraňování zvětšených hemoroidálních uzlů bez nutnosti operace, z nichž nejužívanější jsou: – Podvaz gumovým kroužkem (Barronova metoda): jednotlivé uzly se ošetří speciálním gumovým kroužkem, který v nich uzavře krevní průtok, uzly pak odumřou a odpadnou. – Použití elektrické energie – ošetření pomocí přístroje Hemoron: jedná se o způsob nechirurgické léčby pomocí aplikace přesně regulovaného jemného elektrického proudu do vyživovacích cév hemoroidu, což způsobí jejich uzávěr, zástavu krvácení a zmenšení uzlu. – Laserové ošetření s Dopplerovskou navigací metodou Help-HALO: novinka v ambulantní bezbolestné léčbě. Pomocí ultrazvukové sondy zavedené do konečníku se vyhledají tepny zásobující hemoroidální uzly a tyto se uzavřou laserovým paprskem. Tím dojde k omezení průtoku krve uzly a jejich zmenšení až vymizení.

    3.  Chirurgická, operační terapie (v celkové nebo svodné anestézii).

Představuje radikální odstranění postižené tkáně pomocí skalpelu. Toto ošetření je někdy nutné u pokročilého nebo komplikovaného hemoroidálního onemocnění, kde jsou možnosti ošetření předchozími způsoby vyčerpány. Jednou z možností chirurgické léčby je také použití takzvaného stapleru metodou pojmenovanou podle autora, italského lékaře Longa. Pomocí speciálního nástroje, který je v anestézii zaveden do konečníku, umožňuje odstranit úsek tkáně těsně nad řití, ve které vedou cévy k hemoroidům. Ty se tak přeruší, sliznice řitního kanálu se vtáhne dovnitř a hemoroidy zaniknou.

Ať už máte jakékoliv výše popsané obtíže, obraťte se včas na lékaře, aby mohl případně vhodným způsobem zasáhnout a zbavit vás tohoto nepříjemného onemocnění.