Co léčíme

Kožní nádory, melanom

Mezi nejčastější zhoubné (maligní) kožní nádory patří bazaliom (carcinoma basocellulare), spinaliom (carcinoma spinocellulare) a melanom.

Bazaliom

je nejčastěji se vykytujícím kožním nádorem.Má velmi pestrý klinický vzhled: v počátečním stadiu se jedná o ložisko červenohnědé barvy se šupinami a stroupky, navalitými okraji, nehojícím se vředem a krvácením. Ložisko se nikdy nezhojí, naopak se stále zvětšuje. Tento nádor je závažný především svým invazivním a destruktivním růstem, téměř nikdy však nevytváří metastázy. Nemocného tedy neohrožuje na životě, ale pokud roste dlouho, může vytvářet rozsáhlá ložiska a defekty, které jsou pak obtížně řešitelné i náročnými plastickými operacemi. Má tendenci recidivovat, tj i po kompletním odstranění se může vytvořit znovu. Bazaliom postihuje převážně starší jedince. Nejčastější příčinou jeho vzniku je dlouhodobá expozice kůže UV záření a vyšší intenzita slunečního záření, především u lidí se světlou kůží a světlými vlasy. Dalším rizikovým faktorem je expozice arzenem v mládí

Diagnostika: Základní a jediné vyšetření je pohledem zkušeného lékaře.

Léčba:  U malých nádorů je nejúčinnější radikální excise ložiska s bezpečnostním lemem do zdravé tkáně, kterou provádíme na našem operačním sále v místní anestézii, což u afekcí v obličeji není vždy snadné. U rozsáhlých ložisek je nutno použít kryoterapii (léčbu chladem), radioterapii či laser. Každý preparát je odeslán na histologické vyšetření.

Spinaliom

má již schopnost metastatického šíření! Začíná jako tuhý zvětšující se uzel barvy kůže či načervenalé barvy, který postupně na povrchu eroduje a mění se ve vřed. Postihuje především hřbety rukou, předloktí, obličej a šíji. Vzniká buď primárně ve zdravé kůži nebo v již změněném kožním terénu (jizvy po spáleninách, ozařování, chronické kožní vředy..). Hlavní příčinou je opět nadměrná expozice UV záření. Dalším rizikovým faktorem je expozice dehtovým preparátům nebo arzenu a také imunosuprese (např. u pacientů po transplantaci orgánů).

Diagnostika: Základní a jediné vyšetření je pohledem zkušeného lékaře.

Léčba: Základem je chirurgické odstranění celého nádoru v lokální (místní) anestézii. Tento výkon provádíme na našem operačním sále. Každý preparát je odeslán na histologické vyšetření.

Melanom

se svým agresivním chováním řadí mezi nejzávažnější zhoubné nádory vůbec. Začíná jako drobné plošné ložisko hnědé až černé barvy, trvale se zvětšuje, asymetricky roste, původně monotónní pigmentace se mění ve skvrnitou, i s okrsky depigmentace, mizí kožní reliéf, na povrchnu se objevují šupiny, krusty, mokvání, krvácení. Jinou formou jsou tzv. amelanotické melanomy (bez pigmentu)- uzlíky barvy kůže, které napodobují na ploskách či dlaních bradavice a melanomy lokalizované pod nehtovou ploténkou. Melanom se objevuje  buď primárně ve zdravé kůži nebo vzniká až sekundárně z původního pigmentového névu. Výskyt tohoto nádoru je závislý především na geografické poloze a typu kůže obyvatel, tedy na intenzitě a celkové denní době slunečního záření. V posledních letech však strmě stoupá a začíná se posunovat do mladších věkových kategorií (ač je u dětí velmi vzácný). Na rozdíl od bazaliomů a spinaliomů je nejrizikovějším faktorem pro vznik melanomu prudké nárazové slunění a spálení kůže.

Diagnostika: Vyšetření pohledem zkušeného lékaře a dermatoskopem. Dermatoskop je přístroj, který pomocí polarizace světla a Hastingsovy čočky umožňuje časnou detekci melanomů a dysplastických (rizikových) névů. Diagnóza melanomu je potvrzena histologickým vyšetřením.

Léčba: V počátečním stadiu melanomu lze pacienta zcela uzdravit radikálním chirurgickým odstraněním ložiska s dostatečným bezpečnostním lemem do zdravé tkáně v lokální (místní) anestézii. Tento výkon provádíme na našem operačním sále. Každý preparát je odeslán na histologické vyšetření. V případě pokročilejšího nálezu, kdy je nutné výkon doplnit vyšetřením sentinelové (strážní) lymfatické uzliny, výkon zajišťujeme na spolupracujícím chirurgickém lůžkovém zařízení.

Nejdůležitější prevencí rozvoje výše uvedených nádorů je včasné chirurgické odstranění všech suspektních ložisek!

Galerie