Co léčíme

Křečové žíly

Žilní systém dolních končetin zahrnuje povrchní systém pro kůži a podkoží a hluboký systém pod fascií. Oba systémy jsou spolu propojeny perforujícími žílami (perforáty). Povrchní žíly, perforáty a hluboký žilní systém jsou opatřeny chlopněmi k zamezení zpětného krevního toku, neboť krev se navrací žílami k srdci proti působení gravitace.

Nitkovité žíly – metličky (flebeektasie) – jsou většinou výsledkem hormonálního efektu na kůži a podkoží.

Křečové žíly (varixy) – jsou způsobeny většinou chlopenní nedostatečností a méněcenností žilní stěny povrchových žil dolních končetin.

Dilatace povrchových žil vede nejen ke kosmetickým změnám na kůži, ale i únavnosti,  bolestivosti, otokům a pocitu „těžkých“nohou,. Příznaky se zhoršují při stání, dlouhém sezení, při teplém počasí a u žen před menstruací či v těhotenství. Naopak jsou zlepšovány chůzí, kdy se krev navrací z periferie působením svalové pumpy.

Komplikací jsou kožní defekty- tzv. bércové vředy (ulcus cruris).

Diagnostika

Ke stanovení diagnózy stačí vyšetření končetiny zkušeným lékařem a doplnění UZ vyšetřením (Dopplerem) k určení průchodnosti hlubokého žilního systému před operačním zákrokem.

Léčba

Nejdůležitější jsou režimová opatření: dostatek pohybu – chůze, vyvarovat se dlouhého stání či sezení se svěšenými dolními končetinami, dále důsledné nošení elastických (kompresivních) punčoch a užívání venotonik (preparátů posilujících tonus žilní stěny).

Odstranění metliček z estetického důvodu lze provést v naší ambulanci metodou sklerotizace (kdy se do postižené žíly vstříkne potřebné množství sklerotizující látky – nejčastěji etoxysklerolu – v jehož důsledku dojde k fibrotizaci, která obliteruje lumen cévy, a tím dojde k zániku varixu).

V případě rozsáhlejších varikozit je již nutné operační řešení, které zajišťujeme na spolupracujícím lůžkovém chirurgickém zařízení. Metodou volby je buď klasická operace varixů za peroperačního použití ultrazvuku k přesné lokalizaci perforátů či operace metodou laserové sondy.

Péče o bércové vředy patří do náplně kožních ambulancí.