Co léčíme

Nádory tlustého střeva a konečníku

Karcinom tlustého střeva a konečníku patří k nejčastějším zhoubným nádorům vůbec a ČR zaujímá světově čelní místo ve výskytu nově zjištěných případů. Nejčastěji je nádorem postižen konečník (50%) a dále esovitá klička tračníku (25%).

Výskyt nádoru v pravé polovině tračníku je dlouho bezpříznakový a většinou se projeví chudokrevností. Neprůchodnost střevní bývá pozdním příznakem. Naopak postižení v levé polovině tračníku se neprůchodností projeví často. Nemocní si stěžují na poruchy vyprazdňování stolice (střídání zácpy a průjmu), plynatost, přítomnost krve ve stolici, nechutenství a hubnutí.

U karcinomů rekta bývá krvácení výraznější a bývá zaměňováno za krvácení hemoroidální.

Diagnostika

Odhalení nádoru tlustého střeva a konečníku se opírá o endoskopické vyšetření s odběrem vzorku tkáně k mikroskopickému vyšetření, které provádíme na našem pracovišti.

Léčba

U nádorů tračníku je na prvním místě chirurgické odstranění postiženého úseku střeva s nádorem. Poté podle rozsahu nádoru, případně postižení lymfatických uzlin či při přítomnosti vzdálených metastáz se doplňuje chemoterapie.

Při onemocnění karcinomem konečníku nejprve probíhá léčba onkologická (ozáření a chemoterapie s cílem zmenšení nádoru) a následně s odstupem 4-6ti týdnů přistupujeme k operačnímu chirurgickému řešení.

Veškerou chirurgickou léčbu kolorektálního karcinomu zajišťujeme a provádíme ve spolupracujícím lůžkovém chirurgickém zařízení.