Co léčíme

Nemoci prsů

Bolesti prsů (mastodynia)

nejčastější původ je hormonální v závislosti na menstruačním cyklu. Pokud je i zarudnutí kůže (ev.teplota) jedná se o akutní zánět prsu (mastitis).

Sekrece (výtok) z bradavek

tekutina vytékající z bradavek může být různé barvy a množství. Riziková je sekrece zabarvené tekutiny, především krvavé či černé.

Hmatná rezistence (bulka)

jakoukoliv zjištěnou rezistenci v prsu je nutno urychleně vyšetřit! Nejčastěji se jedná o benigní (nezhoubné) ložisko charakteru cysty, fibroadenomu (vazivového ložiska) či lipomu (ohraničené tukové tkáně). Vždy však musíme vyloučit, zda se nejedná o zhoubné nádorové onemocnění (rakovinu prsu). Pokud ano, je nutné urychleně zahájit adekvátní léčbu.

Pozor – rakovinou prsu mohou onemocnět i muži ! V případě karcinomu prsu u muže je vždy indikováno také genetické vyšetření vrozených dispozic pro Syndrom dědičného karcinomu prsu a vaječníků.

Gynecomastia (bolestivé zbytnění prsu u muže)

u mladých mužů se nejčastěji jedná o hormonální dysbalanci či abusus marihuany, u mužů ve vyšším věku o vedlejší efekt užívání léků.

Rakovina prsu je nejčastější malignitou u žen a její výskyt stále roste. Naopak včasným záchytem onemocnění a adekvátní účinnou terapií došlo k poklesu mortality na toto onemocnění.

Rizikové faktory: vrozené dispozice (Syndrom dědičného karcinomu prsu a vaječníků s vrozenou mutací genu BRCA 1, 2), rodinná zátěž (výskyt karcinomu prsu v rodině), hormonální faktory (delší expozice estrogenům – časná menarche, pozdní menopauza, 1.těhotenství po 30.roce života, krátké kojení, dlouhá substituční hormonální terapie v klimakteriu, nerodivší žena),  dietní faktory (alkohol, obezita), vliv zevního prostředí (ionizující záření před 4O.rokem života – například ozařování pro Hodgkinovu nemoc).

Diagnostika

Ke stanovení defitivní diagnozy je zapotřebí kombinace několika metod. Primární je vyšetření zkušeným specializovaným lékařem pohledem a pohmatem, dále pak mamografickým a sonografickým (ultrazvukovým) vyšetřením, ev.doplnění punkční cut core biopsie s histologickým vyšetřením.

PREVENCE rakoviny – jediná vhodná screeningová preventivná metoda je rentgenová zobrazovací metoga –mamografie, která slouží k vyhledávání zhoubného nádoru prsu v populaci asymtomatických žen, tj.žen bez příznaků nádorového nemocnění. S pravidelným mamografickým vyšetřením se doporučuje začít od věku 4Oti let  a dále ve dvouletém intervalu. V ČR je preventivní mamografické vyšetření prsů (tzv. mamografický screening) hrazeno ze zdravotního pojištění 1x za 2 roky ve věku od 45ti do 69 let.

Ultrazvuk (UZ) a mamograf (MMG) jsou dvě naprosto odlišné zobrazovací metody. MMG pracuje s rtg zářením ,a proto je používaná pro ženy starší 4Oti let. Mladé ženy mají více žlaznaté tkáně v prsou, která je v MMG obraze méně přehledná a výtěžná. Proto pro ženy této věkové kategorie je lépe použít UZ vyšetření prsů.

Léčba

  • akutní zánět prsu se léčí antibiotiky, ev.chirurgickým ošetřením abscesu dle lokálního nálezu.
  • u sekrece z bradavky se postupuje dle výsledku duktografie = rtg prsu po naplnění duktů-vývodů kontrastní látkou, při podezření na tumor ve vývodu je pacientka indikována k operačnímu řešení a histologickému ověření nálezu
  • benigní ložiska se pouze sledují, při jejich progresi velikosti se indikují k chirurgickémiu odstranění a histologickému ověření. V případě jakékoliv pochybnosti či podezření na nádorové onemocnění prsu  je nutné histologické vyšetření ložiska.

Při potvrzení zhoubného ložiska (rakoviny) prsu je v závislosti na velikosti ložiska, jeho histologické klasifikaci a věku pacientky indikován léčebný postup ve spolupráci onkologa a chirurga.

Způsoby léčby, velmi často v různých kombinacích (komplexní léčba)  – chirurgická (odstranění celého prsu či části prsu  spolu s  odstraněním spádových lymfatických uzlin v podpaží nebo pouze sentinelové-strážní uzliny) a onkologická – chemoterapie, hormonoterapie, radioterapie-záření.

Dle závažnosti onemocnění provádíme ošetření v naší ambulanci. V případě  průkazu nádorového onemocnění prsu zajišťujeme operační řešení na spolupracujícím lůžkovém chirurgickém zařízení.

Současně nabízíme možnost provedení genetického vyšetření v indikovaných případech na spolupracujícím pracovišti.