Co léčíme

Ošetření vnitřních hemoroidů laserem pod navigací ultrazvukem

Laserové ošetření s Dopplerovskou navigací metodou HeLP-HALO je v ČR novinkou v bezbolestné ambulantní léčbě hemoroidální choroby od roku 2011. (HeLP je zkratkou anglického Hemorrhoid Laser Procedure a HALO zkratkou Haemorrhoid artery Ligation operation). Principem metody je vyhledání přívodné hemoroidální tepny nad hemoroidálním uzlem pomocí ultrazvukové sondy do řitního kanálu zavedeným speciálním proktoskopem a její uzávěr pomocí impulsu laserového paprsku s přesně definovanými parametry, určenými pro tento zákrok. Výkon se provádí v poloze na zádech (gynekologické). Lze identifikovat všechny přívodné hemoroidální tepny i jejich větvení a tyto cíleně uzavřít. Ultrazvuková sonda navíc umožňuje sledovat, kdy pod uzávěrem tepny vymizí signál průtoku krve do hemoroidálního uzlu, a tím kontrolovat efektivitu zákroku. Po ošetření vznikají nad uzavřenými tepnami drobné terčíky (tepelné body), které se přibližně do týdne odloučí a zahojí. Hemoroidální uzel po přerušení tepenného přívodu krve regreduje. Zákrok je bezpečný a komfortní, nevyžaduje žádnou analgesii a trvá asi 20 minut. Vykazuje výborné okamžité i dlouhodobé výsledky a je vhodný pro hemoroidální onemocnění I.-III. stupně.

Galerie