Co léčíme

Hemoroidy

Hemoroidální onemocnění (běžně se užívá, že „stůněme s hemeroidy“)

Každý jedinec má přítomny hemoroidální uzlíky v žilních řitních pleteních, které jako hydraulické polštářky pomáhají utěsňovat řitní otvor a dosahovat dokonalého udržení stolice. O hemoroidální chorobě hovoříme tehdy, jestliže tyto cévní pleteně zbytní a začnou činit obtíže – krvácení, bolest, pálení, svědění, pocit vlhnutí či tupého tlaku. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění konečníku vůbec a postihuje kolem 40% populace.

Největším vyvolávajícím faktorem choroby je chronická zácpa a vysoký stah řitního svěrače, který bývá daný konstitučně. Na vzniku zácpy se významně podílí konzumace stravy s malým obsahem vlákniny.

K určení rozsahu postižení a rozhodnutí o způsobu léčby se užívá čtyřstupňová klasifikace:

I. stupeň: uzly jsou jen nepatrně zvětšeny, při vyprazdňování nevyhřezávají navenek. Jsou provázeny pocitem tlaku a krvácením

II. stupeň: uzly během defekace vyhřezávají navenek řitního kanálu, ale po ukončení se spontánně vracejí dovnitř. Rovněž je provází pocit tupého tlaku, krvácení, svědění a pálení.

III. stupeň: uzly jsou trvale vyhřezlé mimo řitní kanál. Krvácení bývá méně nápadné z důvodu zbytnění sliznice mechanickým drážděním o prádlo a při sezení, hlavními příznaky je pocit zduření, vlhnutí, výtok z konečníku a potíže s udržením stolice.

IV. stupeň: je hodnocení pro uzly trvale prolabované navenek, komplikované zánětem, vředovatěním až snětí.

Diagnostika

Po zhodnocení příznaků nemocného je základním vyšetřením pohled na řitní krajinu a vyšetření zasunutím prstu vyšetřujícího lékaře do řitního kanálu pacienta, který je na vyšetřovacím stole v poloze v kleče, opřený o lokty. Nejdříve se hodnotí stav kůže řitní oblasti a pouhým pohledem se dají odhalit jiná onemocnění, která mohou mít podobné příznaky, jako hemoroidální choroba (prolaps, anogenitální bradavice, trhlina řitní, kožní výrůstky…). Pohmatem do konečníku se posuzuje stah svěrače, elasticita řitního kanálu a lze i takto odhalit případné nádorové onemocnění konečníku, které by bylo v dosahu vyšetřujícího prstu.

K přesnému stanovení stupně hemoroidální choroby je zásadní provedení anoskopie. Jedná se o šetrné vyšetření vnitřku řitního kanálu tubusem se světelným zdrojem.

Má-li vyšetřující lékař jistotu, že příčinou obtíží (krvácení, bolesti…) nemocného jsou hemoroidy a stanoví stupeň onemocnění, navrhne pacientovi optimální individuální způsob ošetření. V případě pochybností zejména o původu přítomnosti krvácení při vyprazdňování před ošetřením hemoroidální choroby doplní koloskopické vyšetření (prohlédnutí celého tračníku a konečníku ohebným optickým přístrojem s kamerovým systémem k vyloučení nádoru či zánětu ).

Léčba

Základem správné terapie je zvolit optimální léčebný postup u každého pacienta, tzn., že léčba je stanovena individuálně, dle stupně, velikosti a charakteru hemoroidální choroby

1. Konzervativní terapie

tj. léčba bez použití instrumentálního nebo chirurgického zásahu. Tato léčba zahrnuje dietní  a režimová opatření, medikamentózní léčbu celkovou a lokální- předpis tablet (k dosažení zástavy krvácení a bolesti) a antihemoroidálních mastí a čípků k místnímu sklidnění podrážděných hemoroidálních uzlů.

2. Terapie semiinvazivní

tj. léčba provedená jako bezbolestný ambulantní výkon bez nutnosti anestezie a pracovní neschopnosti.

V naší ambulanci nabízíme více způsobů nebolestivého odstraňování zvětšených hemoroidálních uzlů bez nutnosti operace. Zásahy se provádějí v místě uzlu, kde nejsou nervová zakončení, která vedou bolest.  Společným principem všech metod je vytvoření drobného jizvení v místě přívodných a odvodných cév hemoroidálního uzlu uvnitř řitního kanálu, což vede k zamezení vyhřezávání uzlu navenek a uzávěr jeho plnění krví.

Jedná se o tyto druhy léčby:

Barronova metoda – jednotlivé uzly se ošetří elastickým kroužkem, který za 3-4 dny po nasazení odpadne i s odhojenou tkání. Tím dojde i k redukci velikosti uzlu.  Naložení kroužku se provádí pomocí speciálního podtlakového aplikátoru zavedeným anoskopem.

Hemoron – jedná se o bezbolestný způsob léčby pomocí aplikace monofázického jemného impulsního proudu z nízkonapěťového přesně regulovatelného zdoje do vyživovacích cév hemoroidu. Zákrok nevyžaduje žádnou anestezii, má dlouhodobý výsledek a je bezpečný.

Fotokoagulace – léčba infračerveným světelným paprskem – také někdy nazývána „měkký laser“. Tkáň zasažená paprskem je zahřáta do požadované hloubky. Opět dochází k přichycení hemoroidálního uzlu uvnitř řitního kanálu, k zamezení vyhřezávání navenek a redukci průtoku krve uzlem uzávěrem cévních pletení.Metoda je vhodná k ošetření méně pokročilých hemoroidálních onemocnění s krvácením nebo jako doplňková léčba k Barronově ligaci.

Laserové ošetření s Dopplerovskou navigací metodou Help-HALO – naprostá novinka v ambulantní bezbolestné léčbě hemoroidů v ČR od ledna 2011. Po vyhledání vyživující tepny hemoroidu ultrazvukem je aplikována laserová energie. Účinnost je kontrolována vymizením ultrazvukového signálu průtoku krve do uzlu. Technika ošetření je bezpečná, komfortní pro pacienta a vykazuje vynikající okamžité i dlouhodobé výsledky.

3. Chirurgická terapie

(v celkové nebo svodné anestezii), prováděná ve spolupracujícím lůžkovém chirurgickém zařízení. Představuje radikální odstranění postižené tkáně pomocí skalpelu. Toto ošetření je někdy nutné u pokročilého nebo komplikovaného hemoroidálního onemocnění, kde jsou vyčerpány možnosti ošetření předchozími způsoby. Jednou z možností chirurgické léčby je i použití speciálního přístroje ( tzv. stapleru) Longovou metodou, který je v anestezii zaveden do konečníku a umožní odstranit úsek tkáně těsně nad řití, čímž se cévy vedoucí k hemoroidům přeruší, sliznice řitního kanálu se vtáhne dovnitř a hemoroidy zaniknou.

Ve spolupracujícím lůžkovém chirurgickém zařízení provádíme i ošetření metodou ultrazvukem kontrolovaného podvazu hemoroidální tepny  (DG HAL metoda) kdy se pomocí ultrazvukové sondy zavedené do konečníku vyhledají cévy zásobující hemoroidální uzly a tyto se přeruší podvazem, tím dojde k omezení průtoku krve uzly a k jejich zmenšení. Výkon je nebolestivý, bez nutnosti anestezie.